Lokaal 9 & 10

Heb je een vmbo-advies voor de basisberoepsgerichte of kaderberoepsgerichte leerweg, dan is het mogelijk dat je op de Ronerborg in lokaal 9 en 10 komt. Hier werken we op vrijwel dezelfde manier als op de basisschool. Daardoor is de overstap naar de middelbare school niet zo groot en ben je zo gewend!

Lokaal 9&10

Bij rsg de Borgen vinden wij het belangrijk dat jij in een omgeving leskrijgt waarin jij je prettig voelt. Want niet iedereen is hetzelfde, elke leerling leert weer anders. Daarom zijn er verschillende leerwegen zodat alle leerlingen het beste tot hun recht komen. Op de Ronerborg kun je met vmbo bb en kb-advies naar lokaal 9 en 10.

Lokaal 9 en 10 sluit goed aan bij de manier van werken op de basisschool. Zo kunnen we jou goed voorbereiden op de beroepsgerichte of kaderberoepsgerichte leerweg in de bovenbouw van het vmbo. De docenten die jou les geven, maken deel uit van een klein team. Zij zorgen ervoor dat jij je thuis voelt. Ze kunnen jou laten zien wat jij allemaal kunt! Samen met de mentor worden regelmatig de vorderingen besproken. In lokaal 9 en 10 zijn laptops beschikbaar die je kunt gebruiken. Ook alle boeken liggen in het lokaal. Docenten helpen jou bij het plannen van de taken. In de les heb je veel tijd om aan de taken te werken, zodat je thuis niet meer zoveel huiswerk hebt.

Leergebieden

Naast de talen, wiskunde en sport werken we in leergebieden. In deze leergebieden is er veel samenhang in de leerstof. De lessen van de leergebieden sport en bewegen, mens & natuur en kunst & cultuur worden in de speciale vaklokalen gegeven. Daarnaast zijn er elk jaar een aantal projecten, waarbij je goed leert samenwerken.

De voordelen  voor lokaal 9 & 10 op een rij: