Vakken

Bij ons op school zijn er onder andere de volgende vakken in het eerste en tweede leerjaar.

Vanaf het derde jaar kun je zelf kiezen uit een aantal vakken.

Daltonzone

Elke dag heb je daltonuren. Tijdens deze uren kun je kiezen voor welke vakken je aan de daltontaken wilt werken. Van alle vakken zijn er daltonuren, maar je hebt ook zelfstandigheidslokalen en samenwerkingslokalen. Daarnaast worden er tijdens de daltonuren workshops en projecten georganiseerd.  

Mentoruren

Jouw mentor is voor jou en je ouders het eerste aanspreekpunt bij wie je altijd terecht kan. In het lesrooster staan een mentoruur en een mentorspreekuur. Tijdens het mentoruur bespreekt de mentor belangrijke informatie met de klas. De mentor helpt je met vaardigheden die je op school nodig hebt om te plannen, te leren en te werken. Voor het mentorspreekuur nodigt de mentor leerlingen uit om te kijken hoe het met ze gaat en hoe het op school gaat. Wil je zelf iets bespreken met de mentor? Dan kan tijdens het mentorspreekuur. Natuurlijk staat de mentor ook op andere momenten voor je klaar!