dalton

Dalton
Op vestiging Ronerborg wordt volgens de daltonwerkwijze gewerkt.
Met daltononderwijs is er meer aandacht voor samenwerken, hoe je keuzes maakt en hoe je moet plannen. Je leert verantwoordelijk te zijn voor je leerproces.

Bij daltononderwijs werken we volgens vijf kernwaarden:

verantwoordelijkheid
samenwerking
effectiviteit
zelfstandigheid
reflectie

In onze lessen werken we vanuit deze kernwaarden. Naast de gewone vaklessen hebben we ook daltonuren, waarin je aan je schoolopdrachten kunt werken en waarin je kunt kiezen uit verschillende opdrachten.