atheneum

Het vwo, voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, bestaat uit twee opleidingen. Dit zijn het atheneum en gymnasium. Het vwo bereidt jou voor op het hoger beroepsonderwijs (hbo) en het wetenschappelijk onderwijs (WO). De opleiding duurt zes jaar, inclusief de eerste twee leerjaren.

In de loop van het derde schooljaar kies je een profiel:

• Cultuur en Maatschappij
• Economie en Maatschappij
• Natuur en Gezondheid
• Natuur en Techniek

Wat is het verschil tussen atheneum en gymnasium? Het belangrijkste verschil is dat je als gymnasiumleerling ook les krijgt in Latijn en Grieks. Het gymnasium wordt niet op de Ronerborg gegeven.