Lokaal 9 & 10

Heb je een vmbo-advies voor de basisberoepsgerichte of kaderberoepsgerichte leerweg, dan is het mogelijk dat je les krijgt in lokaal 9 en 10. Graag vertellen we je hier meer over!

Bij rsg de Borgen vinden wij het belangrijk dat jij les krijgt op een manier die bij jou past. Iedereen leert namelijk anders. We bieden daarom verschillende leerwegen aan, zodat jij het beste tot je recht komt.

Lokaal 9&10

Lokaal 9 en 10 sluit aan bij de manier van werken op de basisschool. Zo kunnen we jou goed voorbereiden op de beroepsgerichte of kaderberoepsgerichte leerweg in de bovenbouw van het vmbo. De docenten die jou les geven, vormen een klein team. Samen zorgen zij ervoor dat jij je snel thuis voelt. De mentor bespreekt jouw voortgang regelmatig met het team, zodat we steeds weten wat je al kan of nodig hebt. De docenten helpen je bij het plannen van taken en in de les heb je veel tijd om hieraan te werken. Dit zorgt ervoor dat je thuis niet meer zoveel huiswerk hebt.

Leergebieden

Naast de talen, wiskunde en sport werken we in leergebieden. In deze leergebieden sluiten de vakken op elkaar aan, zodat je snapt waarom je iets leert. De lessen sport en bewegen, mens & natuur en kunst & cultuur worden in goed ingerichte vaklokalen gegeven. Daarnaast is er elk jaar een aantal projecten, waarbij je goed leert samenwerken.

De voordelen  voor lokaal 9 & 10 op een rij: