Ondersteuning specialisten

Wanneer het nodig is kan een mentor specialisten inschakelen. Dit kan bijvoorbeeld de leerlingbegeleider, de vertrouwenspersoon, de decaan of de ondersteuningscoördinator zijn. De leerlingbegeleider is er voor de leerling als hij of zij een probleem heeft en daar liever niet met de mentor over praat. Zij luisteren naar de leerling en kunnen advies geven. Iedere vestiging heeft een of meerdere leerlingbegeleiders.

Leerlingbegeleiding

Op de Ronerborg heeft leerlingbegeleiding een belangrijke plaats. Leerlingbegeleiding bestaat uit drie onderdelen: het leren leren, leren kiezen en het leren leven. De mentor speelt hierin een belangrijke rol. Mentoren worden ondersteund door de ondersteuningscoördinator en voor het leren kiezen door de decaan.

Mentoraat en ondersteuningscoördinator

De mentor is de spil in de leerlingbegeleiding. Hij is het eerste aanspreekpunt voor de leerling en diens ouders/verzorgers en zorgt voor een goed contact tussen school, ouders/verzorgers en leerling. De mentor is goed op de hoogte te zijn van de gegevens van de leerling en houdt de dossiers van de leerlingen bij. Alle klassen hebben een klassikaal mentoruur op het rooster staan. Daarnaast is voor alle klassen een mentorspreekuur ingeroosterd, waarvoor leerlingen uitgenodigd worden. Leerlingen kunnen zelf ook aangeven dat ze een gesprek willen met de mentor. De ondersteuningscoördinator coördineert de ondersteuning. Meer informatie hierover kunt u vinden in het ondersteuningsplan dat op de portal te vinden is.

Keuzebegeleiding/Decanaat

De decaan ondersteunt bij het maken van keuzes van de sector en het vakkenpakket. Ook adviseert hij leerlingen en ouders/verzorgers over mogelijke vormen van vervolgonderwijs of beroepsrichtingen.

Schoolmaatschappelijk werk/Centrum voor Jeugd en Gezin

Voor leerlingen die persoonlijke problemen hebben met de thuissituatie is de schoolmaatschappelijk werker beschikbaar op school. De ondersteuningscoördinator kan de leerling doorverwijzen. De ondersteuningscoördinator begeleidt de leerling en eventueel het gezin en verwijst zo nodig door naar externe specialisten. Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is een laagdrempelig inlooppunt waar ouders/verzorgers, kinderen en jongeren voor alle vragen rondom opvoeden en opgroeien terecht kunnen. Meer informatie kunt u vinden op www.cjgnoordenveld.nl. Het CJG participeert in het ondersteuningsteam van de Ronerborg.