Ouders

Uw kind gaat volgend jaar naar het voortgezet onderwijs, of misschien het jaar daarop. Samen met uw zoon of dochter een nieuwe school uitzoeken is een grote en vooral ook spannende stap. Uw kind wordt groot en gaat de (vertrouwde) basisschool verlaten. Na groep 8 begint hij of zij aan een leuk, maar ook onbekend avontuur in het voortgezet onderwijs. Misschien heeft u al een (voorlopig) advies van de basisschool van uw kind gekregen. U gaat op zoek naar een school die bij hem of haar past. Een plek waar uw kind zich helemaal thuis voelt.

Ronerborg

De Ronerborg biedt onderwijs op maat, waarbij digitalisering belangrijk is. Alle leerlingen gebruiken de iPad bij het werken en leren. Leerlingen met een bb-of kb-advies kunnen terecht in lokaal 9 & 10, waar een klein team van docenten lesgeeft. Deze manier van werken sluit aan bij die van de basisschool en bereidt de leerlingen goed voor op een beroepsgerichte bovenbouw. Als uw kind op de Ronerborg de bb-of kb-leerweg van het vmbo volgt, gaat hij/zij na twee jaar naar de Nijeborg in Leek. 

Alle leerlingen die de tl-leerweg volgen kunnen op de Ronerborg hun diploma behalen. 

In de t/h leerweg (theoretische leerweg/havo) zijn er basisvakken die op een hoger niveau worden gegeven. In leerjaar 1 en 2 kan deze leerweg gevolgd worden. Na het tweede leerjaar volgt de keuze naar tl3 of havo3. 

Op de Ronerborg kunnen leerlingen het havo-diploma behalen afhankelijk van het gekozen profiel. 
In de profielen Cultuur & Maatschappij en Economie & Maatschappij kun je je hele havo-opleiding afronden op de Ronerborg. Wanneer je in havo 4 de profielen Natuur & Techniek of Natuur & Gezondheid kiest, kun je na het derde leerjaar gemakkelijk overstappen naar de Lindenborg in Leek om daar je diploma te behalen.

De t/h leerlingen komen in een klas met havo-leerlingen. De t/h leerlingen krijgen dan vanaf het begin Nederlands, Engels en wiskunde op havo-niveau. En daar kunnen in de loop van klas 1 en 2 steeds meer havo-vakken bijkomen. Leerlingen kunnen dus naadloos doorstromen naar havo 3 of naar tl-3 als dat toch beter bij hen blijkt te passen.

In leerjaar drie en vier bereiden we de leerlingen voor op de doorstroom naar het havo of het mbo. Door verschillende opdrachten en projecten kunnen leerlingen zich breed oriƫnteren en ontwikkelen ze vaardigheden die later goed van pas komen.

Leerlingen die het atheneum-onderwijs volgen kunnen tot en met het derde leerjaar op de Ronerborg blijven en gaan dan naar de Lindenborg in Leek. Het havo/atheneum-onderwijs op de Ronerborg hebben wij in nauwe samenwerking met de Lindenborg vormgegeven. 

Ouders