Ondersteuningsteam (OT)

Op de Ronerborg is een ondersteuningsteam (OT). In het OT zitten interne en op externe deskundigen die informatie geven over jeugdhulpverlening, vroegtijdige hulpverlening stimuleren, of adviseren over doorverwijzing naar begeleidende instanties. Voordat een leerling in het ondersteuningsteam wordt ingebracht is toestemming van de ouders/verzorgers nodig. De ondersteuningscoördinator of de mentor brengt de leerling in op de bijeenkomst van het OT.

Het OT kan adviseren over:

• een bepaalde aanpak van de leerling binnen de school;
• doorverwijzing naar externe zorgstructuur (CJG, GGZ, jeugdarts, leerplicht, (school)maatschappelijk werk, tussenvoorziening).