Kim Taminiau
Kim Taminiau , Docent Cultuurreporters | ronerborg

'‘Denk in oplossingen en niet in problemen’'

"Het vak cultuurreporters is een super interessant vak waarbij de leerlingen d.m.v. film vele vaardigheden ontwikkelen. De leerlingen krijgen verschillende opdrachten waarbij het soort reportage vaststaat en ze zelf de vrijheid hebben om daar hun eigen invulling aan te geven, bijvoorbeeld een straatinterview, familiedocumentaire of een onderzoeksreportage. Leerlingen maken in tweetallen een filmpje, ze gaan zelf op pad met een microfoon en een camera. Door zelf de filmpjes te bewerken tot een mooi eindproduct worden de leerlingen bewust van de invloed van de media. Daarnaast leren en ontwikkelen ze vaardigheden zoals samenwerken, communiceren, presenteren, begrijpend kijken en de 21e -eeuwse (digitale)vaardigheden. Soms zit het ook even tegen, een interview dat afgezegd wordt, dan mogen de leerlingen zelf een oplossing bedenken. De meest creatieve oplossingen komen dan naar boven.”